Aansprakelijkheid & algemene voorwaarden

De auto aankoopkeuring / inspectie van Ultiem Automotive is slechts een visuele moment opname gebaseerd op de deskundigheid van de inspecteur. Ondanks dat de inspecteur het voertuig zo grondig mogelijk onderzoekt, kan het zijn dat er zaken niet gezien of onjuist beoordeeld worden. Ultiem Automotive garandeert nimmer dat het voertuig vrij is van (verborgen) gebreken dan wel vrij is van (verborgen) gebreken die niet door Ultiem Automotive in het inspectierapport naar voren zijn gebracht. Onze inspectie is in geen geval te vergelijken met een technische keuring zoals een APK keuring en mag dan ook niet zo worden beschouwd. De inspectie is slechts een indicatie over de staat van het voertuig op dat moment en geeft geen garanties over de juiste werking of schadevrije historie van het voertuig. Ultiem Automotive is nimmer aansprakelijk te stellen voor directe en  indirecte schade door niet opgemerkte of een onjuist beoordeelde gebreken en/of de gevolgen die hieruit voortvloeien en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.